โลกของฉัน....โลกของเธอ

posted on 24 Sep 2007 14:29 by alizevalentine

โลกของฉัน....โลกของเธอ

โลกของเธอ...เขาว่ามันกลม
โลกของฉัน....มันก็กลม....ไม่ต่างกัน
โลกของเธอ...หมุนรอบตัวเอง...อยู่ทุกวัน
โลกของฉัน....ก็ทำอย่างนั้น...อยู่ทุกคืน
โลกของเธอ....มีสองเวลา...ในหนึ่งวัน
โลกของฉัน....ก็แบบเดียวกัน...ไม่เป็นอื่น
โลกของเธอ...คือหนึ่งกลางวัน...กับหนึ่งกลางคืน
โลกของฉัน....ก็ยืนพื้น...ด้วยวันและคืนเช่นกัน
โลกของเธอ....ห่างดวงอาทิตย์...อีกตั้งไกล
โลกของฉัน...หากอยากจะไป...ก็คงแค่ฝัน
โลกของเธอ...ยังมองเห็นความเป็นไป...ของดวงจันทร์
โลกของฉัน...ก็เคยได้ยินเรื่องเล่าจากที่นั่น...เป็นบางที
โลกของเธอ....มีเรื่องให้ทำมากมาย
โลกของฉัน....ก็คล้าย ๆ จะต้องทำในแบบนี้
โลกของเธอ...สิ่งที่ตามหา...ยังคงต้องมี
โลกของฉันในวันนี้....ก็ยังคงเดินทางต่อไป
เหมือนโลกของเรา...ไม่มีอะไรที่แตกต่างกัน
ทุกเรื่องราวในโลกนั้น...เป็นเช่นเดียวกัน...มาตั้งแต่ไหน
เรื่องเดียวที่อาจไม่เหมือนกัน
คือโลกของฉัน...มีเธออยู่ที่นั่น...มาตั้งแต่ไหนแต่ไร
เรื่องเดียวที่อาจจะต่างไป
แค่ไม่รู้ว่าจะมีฉันอยู่บ้างไหม...ในโลกของเธอ

Someone said your world is round

As my world is round
Your world is go roung itself everyday

As my world is going around everynight 

Your world has two times in a day

So same as my  world

Your world are one day and one night

The basic of mine are one night and one day

Your world is  so far from the sun
As from my world if I want to go to the sun is only dreaming
Your world has still look at the moon turning 
As my world ever heard some tales form there sometimes
 

There are a lot of things to do in your world

As my world has the similar things
Your world is still looking for somethings

As  my world si still going on 

Our world is look like has nothing difference

Like everystory in the world is the same

But there is 1 thing will never be the same

Is you are in my world for a long time

the difference is

I dont know where am I in your world.

Comment

Comment:

Tweet